Teşkilat Yapısı

Genel Müdürümüz
Dr. Muhammet ÖRNEK
E-postamuhammet.ornek@aile.gov.tr
Genel Müdür Yardımcılarımız
İbrahim TAŞKESTİ
E-postaIbrahim.Taskesti@aile.gov.tr
Mustafa Nuri NURUAN
E-postamustafa.nuruan@aile.gov.tr
Abdulkadir ABDUŞOĞLU
E-postaabdulkadir.abdusoglu@aile.gov.tr
Daire Başkanlarımız
Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire BaşkanıRahime ŞEN
E-postarahime.sen@aile.gov.tr
Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkan V.İbrahim TOROS
E-postaibrahim.toros@aile.gov.tr
İzleme, Değerlendirme Daire BaşkanıFerhat ODABAŞI
E-postaferhat.odabasi@aile.gov.tr
Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkan V.Yasemin ESEN
E-postayasemin.esen2@aile.gov.tr
Sosyal Destek Hizmetleri Daire BaşkanıMustafa KULLUK
E-postamustafa.kulluk@aile.gov.tr
Sosyal İçerme Daire BaşkanıDurmuş Ali DALDALLI
E-postadurmusali.daldalli@aile.gov.tr
Toplum Hizmetleri Daire Başkan V.Hayrullah KÖKEN
E-postahayrullah.koken@aile.gov.tr
Yönetim Hizmetleri Daire BaşkanıÜnal VARLI
E-postaunal.varli@aile.gov.tr