Yurtiçi çalışma raporları


AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLAR İLE BOŞANMA OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI VE AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 14 MAYIS 2016

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYE VATANDAŞLARINA YÖNELİK SOSYAL UYUM VE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI KOORDİNASYON VE PLANLAMA ÇALIŞTAYI
TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYE VATANDAŞLARINA YÖNELİK SOSYAL UYUM VE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI KOORDİNASYON VE PLANLAMA ÇALIŞTAYI - RAPOR

DIJITAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI

DIJITAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI-RAPOR
 

YEREL AILE ÇALISTAYLARI SONUÇ RAPORU 2010

ÇALISTAY RAPORU
 

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU AILE IÇI SIDDET ALT ÇALISMA GRUBU RAPORU

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU AILE IÇI SIDDET ALT ÇALISMA GRUBU RAPORU
 

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU MEDYA VE SIDDET ÇALISMA GRUBU RAPORU

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU MEDYA VE SIDDET ÇALISMA GRUBU RAPORU
 

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU KOORDINASYON ve ISBIRLIGI ALT ÇALISMA GRUBU RAPORU

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU KOORDINASYON ve ISBIRLIGI ALT ÇALISMA GRUBU RAPORU
 

Aile ve Kadin Odakli Program Örneklerinin Çözümlenmesi(Biz Sizin Için Variz)

Aile ve Kadin Odakli Program Örneklerinin Çözümlenmesi
 

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU EGITIM ve SIDDET ALT ÇALISMA GRUBU RAPORU

SIDDETI ÖNLEME PLATFORMU EGITIM ve SIDDET ALT ÇALISMA GRUBU RAPORU
 

SOKAKTA YASAYAN/ÇALISAN ÇOCUKLAR TESPITLER VE ÇÖZÜM ÖNERILERI

SOKAKTA YASAYAN/ÇALISAN ÇOCUKLAR TESPITLER VE ÇÖZÜM ÖNERILERI