İndirilebilir Yayınlar

Bilim Serisi
83-Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Proaktif Yönü Ve Mali Yükü Analizi Etüt Araştırması 201682-Aile Dostu Kentler Etüt Araştırması 201581-Türkiye'de Evlilik Tercihleri Araştırması 201580-Türkiye Ergen Profili Araştırması 2008RESEARCH ON ADOLESCANT PROFILE IN TÜRKİYE 200879-Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması 2014RESEARCH ON REASONS FOR DIVORCE IN TÜRKİYE 2014دراسة أسباب الطالق يف تركيا78-Türkiye Ergen Profili Araştırması TEPA 199777-Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması 200876-Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması 199675-Aile Yazıları / 8 (Aralık 2015)74-Aile Yazıları / 7 (Aralık 2015)73-Türkiye'de Sosyal Hizmet ve Yardımların Yeniden Organizasyonu Nisan 201572-Avrupa'da Geçici Koruma Rejimi Örnekleri Aralık 201571-Türkiye’de Doğurganlık Oranlarının Düşmesi, Potansiyel Etkiler ve Sosyal Politika Önerileri Mayıs 201370-Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi Bildiriler69-VI. Aile Şurası Komisyon Raporları ve Bildiriler68-Türkiye Ergen Profili Araştırması TEPA 2013RESEARCH ON ADOLESCENT PROFILE IN TÜRKİYE TEPA 2013تركيا البحث املتعلق مبعلومات حول املراهقني ت ب م م013 267-Türkiye Aile Yapısı Araştırması (2013) : Tespitler, ÖnerilerRESEARCH ON FAMILY STRUCTURE IN TÜRKİYE 2013: Findings, and Recommendationsاستطالع حول تركيبة66-AEP Program Kitabı65-Aile Yapısı Araştırması (2011)RESEARCH ON FAMILY STRUCTURE IN TÜRKİYE 201165-Aile Yapısı Araştırması (2011) - Arapça64-Türkiye'de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları63-Tek Ebeveynli Aileler62-Türkiye'de Ergen Profili61-Türkiyede Aile Değerleri60-Aile Yapısı Araştırması (2006)RESEARCH ON FAMILY STRUCTURE IN TÜRKİYE 200660-Aile Yapısı Araştırması (2006) - Arapça