İstanbul’da “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında program düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında İstanbul ilinde bir toplantı gerçekleştirildi.  İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Hülya Kaya’ nın katılımı ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abduşoğlu ile İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şemsettin Yalçın’ ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantı Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Beder Şen’ in proje sunumu ile devam etti.

Programda konuşan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abduşoğlu Evlilik Öncesi Eğitim Programı Yaygınlaştırma Projesinin 2017 yılında başladığı, bu istişare toplantısı ile projenin nasıl ilerlediğini ve katılımcılardan neler beklediğimizi açıklamayı amaçladıklarını belirtti. Projenin TÜİK’ ten alınan verilerle boşanma oranlarının en yüksek olduğu 22 ilde Evlilik Öncesi Eğitimlerin yaygınlaştırmasını amaçladığını, ayrıca proje ile alanda olmayı ve kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmetlerimizi anlatmak amacıyla bu projenin yapıldığını ekledi. Bu doğrultuda toplantıya katılanlardan proje kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında destek beklediğini açıkladı. Proje ile özellikle sağlıklı ailelerin kurulmasını sağlamak, ailenin problem çözme becerilerini geliştirmek ve aile içi yaşanan çatışmalarda ailenin nereye başvuracağı konusunda aileyi bilinçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şemsettin Yalçın yaptığı açılış konuşmasında, günümüzde aile içi sorunların ve boşanma oranlarında görünen artışın kendilerini aile eğitimlere ve evlilik öncesi eğitim alanında çalışma ve eğitim yapmaya yönlendirdiğini belirtti. Sosyal Hizmet Merkezleri sayesinde İstanbul İl Müdürlüğü olarak eğitim sayısını 3 katına, eğitim verilen kişi sayısını da 5 katına çıkarttıklarını ifade etti.  Bu çalışmalarla amaçlarının vatandaşın bilinçlenmesi konusunda katkı sağlamak olduğunu açıkladı. Evlilik Öncesi Eğitim Programı Yaygınlaştırma Projesi İstişare Toplantısına Kaymakamları, Belediye Başkanlarını ve ilgili kamu ve kuruluşlarını davet ederek Evlilik Öncesi Eğitimi tanıtmayı ve eğitime katılan kişi sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Program Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Beder Şen’in sunumu ile devam etti. Daire Başkanı Şen, bu proje ile 22 ilimizde evlilik öncesi eğitim seferberliği başlattıklarını, bu seferberlikle evliliklerin daha sağlıklı yürümesine yardımcı olabileceklerini düşündüğünü belirtti.  Evlilik öncesi eğitimin önemi, dünyada evlilik öncesi eğitim örnekleri, evlenme ve boşanma istatistikleri, evlilik öncesi eğitimin tarihçesi,  amacı,  faydalarını açıkladı ve Evlilik Öncesi Eğitim kitaplarını tanıttı. Son olarak projenin genel amacını, hedeflerini ve projeden beklenen sonuçları açıkladı.

Yoğun ilgi gören programın ikinci günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek elemanlarına yönelik gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi ve sertifika töreni ile sona erdi.


 

Sonraki Sayfa: Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisine hazırlık çalışmaları kapsamında iki çalıştay gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : Tespit, Yönlendirme ve Vaka yönetimine İlişkin SHM’lerin Desteklenmesi Projesi Çalıştayı İstanbul’da başladı