Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisine hazırlık çalışmaları kapsamında iki çalıştay gerçekleştirildi

24 Nisan 2018Paylaş
a-A+

Aile alanında bütüncül politikalar üretmek, hizmet sunan kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve kurumsal kapasitenin artırılmasında önceliklerin belirlenmesi ile politik planlamaların yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi” çalışmalarını başlattı.
 
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2018  tarihinde Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜİK ve Kızılay temsilcileri ile; 20 Nisan 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR temsilcileri ile iki çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, temel politika eksenlerinin ve amaçlarının ne olduğu üzerinde paylaşımlarda bulunuldu, toplumsal risklerin ve trendlerin ne olduğu üzerinde fikirler tartışıldı.  Başlangıç niteliğinde yapılan bu çalışmalara ilaveten “Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi”nin çalışmaları diğer paydaş kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurularak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sürdürülecektir.

 

Haberin Fotoğrafları