DR. MUHAMMET ÖRNEK

Genel Müdür


    1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1999’da Selçuk Üniversitesi/ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamış olup halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesindedoktorasına devam etmektedir.

      Erzurum İspir Güney Sağlık Ocağı Tabip, Erzurum Numune Hastanesi Acil Servis Hekimi, Erzurum Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü/Başhekim Yardımcısı, Erzurum Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Erzurum Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Tabipleri Birliği Üst Kurul Delegesi, T.C. Sağlık Bakanlığı – Birleşmiş Milletler (UNDP) Sağlıkta Dönüşüm Programı Saha Koordinatörü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı, T.C. Sağlık Bakanlığı-Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter (Koordinatör Genel Sekreter), Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

    24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 2017/2 nolu Atama Kararı ile Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Aile ve Toplum Hizmetleri) Genel Müdür görevine atandı.

    Birçok ulusal ve uluslararası platformda;  resmi kurumlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte faaliyetlerde bulundu. Arapça ve İngilizce bilen Örnek, evli ve 4 çocuk babasıdır.