Türkiye’de Yaşlılık ve Emeklilik Araştırması

15 Haziran 2015Paylaş
a-A+

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Politika Daire Başkanlığı Türkiye’de sağlık, sosyoekonomik durum ve sosyal ilişkilerle ilgili veriler toplamak, kuşaklararası ailedeki sosyal ve yapısal değişimin tespit edilerek sorun alanlarının belirlenmesi, emeklilik ve yaşlılık ile ilgili güncel doğru bilgiler edinmek ve bunlar sonucunda politika geliştirmek amacıyla Avrupa ülkelerinde yürütülmekte olan Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) projesinin Türkiye ayağını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. SHARE 50 yaş ve üzeri 85.000’den daha fazla bireye ait, farklı disiplinler tarafından derlenmiş uluslararası sağlık, sosyoekonomik durum ve sosyal ilişkiler verilerinin toplandığı bir veri tabanıdır. Bu araştırmanın 2015 yılında etüt çalışması hanelerde yapılacak olup 2016 yılında da saha uygulaması gerçekleştirilecektir.