IPA-4 Projesi: Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi

18 Haziran 2015Paylaş
a-A+

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün ortaklığıyla Roman vatandaşlara yönelik olan ve sosyal koruma ile eğitim, sağlık ve istihdamı birleştirecek bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bu proje “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” olarak adlandırılmış ve proje içeriği 2014 yılında son halini almıştır. Söz konusu proje AB’nin IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Birinci Dönemi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın program otoriteliğini üstlendiği “İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel Programı” başlıklı dördüncü bileşeni ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan fonlarla uygulanmak üzere hazırlanmaktadır. Projenin 2015 yılında uygulamaya geçmesi gerekmektedir.
Projenin merkezi Ankara olacaktır. Bunun dışında Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ projenin uygulama bölgeleridir. Projenin süresi 24 aydır. Projenin hedef grubu iki maddede tanımlanmaktadır:
· Yoksulluk içinde yaşayan ya da yoksulluk riski ile karşı karşıya olan dezavantajlı kişiler
· Romanların yoğun olarak bulunduğu gecekondu bölgelerinde yaşayanlar ve göçerler
Proje kapsamında öngörülen hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik en önemli faaliyetler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
1. Romanlara hizmet sunan kamu kurumlarının ve hizmet veren tarafların eğitim, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardımlar alanında daha iyi hizmet sunmak üzere kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi
2. Kamu kurumları, STK’lar, paydaşlar ve toplum arasındaki iletişim ve diyaloğun ayrımcılıkla mücadele amacıyla güçlendirilmesi
3. Eğitim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve çocukların akademik başarılarının iyileştirilmesinin sağlanması
4. Sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık hizmetlerine talebin arttırılması
5. Mesleki niteliklerin arttırılması yoluyla istihdam hizmetlerine erişimin ve işgücüne katılımın kolaylaştırılması
Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için projenin yürüdüğü illerde toplam 20 adet “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi” (SHKB) diye adlandırılan çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu grupların her biri için bir yerel sosyal hizmetler koordinatörü (toplam 20 yerel sosyal hizmet koordinatörü) ve her bir grup için bir Roman arabulucu (toplam 20 Roman arabulucu) proje boyunca istihdam edilecektir.