Tanıtım Serisi

1-Türkiye Aile Yıllığı, 1990 .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 371 s. (AAK; yayın no.10. Tanıtım serisi; 1)
2-Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı / haz. Mustafa Çetin Baydar .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 48 s. (AAK; yayın no.5)
3- I. Aile Şurası bildirileri, 17-20 Aralık 1990 Ankara.-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 484 s. (AAK; yayın no.9. Tanıtım serisi; 3)
4- I. Aile Şurası  kararlar, 17-20 Aralık 1990 Ankara.-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 82 s. (AAK; yayın no.11. Tanıtım serisi; 4)
5- I.Aile Şurası : raporlar,  görüşmeler, kararlar, 17-20 Aralık 1990 Ankara.-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 272 s. (AAK; yayın no.14. Tanıtım serisi; 5)
6-Tablolarda aile : resim sergisi katoloğu : (I. Aile Şurası17-20 Aralık 1990 Ankara) .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 48 s.
7-Fotoğraflarla aile katoloğu .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 114 s. (AAK; yayın no. 26)
8-Türkiye Aile Yıllığı, 1991.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 388 s.
9-Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu : kuruluş, program, hizmet (16 Mart 1990-20 Kasım 1991) .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991 , 131 s.
10-Aile bülteni (Aylık) .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991—1991 (2 sayı) 
11-Aile ve toplum : eğitim, kültür ve araştırma dergisi (3 aylık) .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991—
12-Bizim ailemiz : eğitim, kültür ve araştırma dergisi  (3 aylık) .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997-1998 (6 sayı)
13-III.Aile Şurası bildirileri, 25-27 Mayıs 1998 .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 657 s. (AAK; yayın no.106)
14-III.Aile Şurası : raporlar görüşmeler kararlar, 25-27 Mayıs 1998 .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 209 s. (AAK; yayın no.109)
15-Aileye yönelik mevzuat .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 537 s. (AAK; yayın no.107)
16-Aileyle ilgili iki yada çok taraflı uluslararası antlaşma ve sözleşmeler .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2001, 659 s.
17-ASAGEM stratejik plan : 2007-2011 / haz. Ali Çiftçi, Abdulkadir Abduşoğlu, Serdar Özhan.-  Ankara : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2007, 111s.