Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Hizmet İçi Eğitim Programı Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı tarafından “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Çalıştayı” 10-11 Şubat tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlendi. Çalıştaya terör olaylarından etkilenen 19 il başta olmak üzere toplam 23 ilden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları ve Meslek Elemanlarından oluşan toplam 50 kişinin katılımı sağlandı.

Terör olaylarından etkilenen illerin psikososyal destek hizmetleri konusunda deneyimlerinin paylaşılması, alanda karşılaşılan sorunlara yönelik daha etkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve acil durumlarda sunulan psiksosoyal destek hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması amacı ile düzenlenen çalıştay, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abduşoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Çalıştayın amaç ve programı Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanı İbrahim Toros tarafından anlatıldı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünden Yrd. Doç. Dr. Ömer Aslan ve Araştırma Görevlisi Hakan Kıyıcı tarafından hazırlanan “Terör Olaylarında Toplumsal ve Kurumsal Refleks Geliştirmede Kavramsal Yaklaşım” konulu sunumun ardından Göç Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi Çalışanları tarafından “Ulusal ve Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planı” ve “Acil Durumlarda Psikososyal Destek Müdahale Süreçleri” hakkında bilgi verildi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Demiröz tarafından hazırlanan “Psikososyal desteğin tanımı ve afet ve acil durum sonrasında sunulan psikososyal desteğin kapsamını” içeren bir sunumla devam eden çalıştayda, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nedret Öztan tarafından “Psikolojik ilk yardım, travma ve aşamaları, travma sonrası stres bozukluğu ve çalışana destek” konuları anlatıldı.

Çalıştayın ikinci gününde terör olaylarından etkilenen vatandaşlara başarılı bir şekilde psikososyal destek sağlayan illerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından deneyim ve paylaşımlarına yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Acil durumlarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı grup çalışmaları ve sunumlarla çalıştay tamamlandı.


Sonraki Sayfa: "Büyükanne Projesi" Nedir?

Önceki Sayfa : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinasyon ve İstişare Çalıştayı gerçekleştirildi.